Т
F
T
L
М

ОП-BG16RFOP002 2.077 1697 C01

Вашата оценка
Проект:
BG16RFOP002 2.077 1697 C01
Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите
последствия от пандемията COVID 19
Главна цел : Осигуряването на оперативен капитал за българските средни
предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID 19
Бенефициент: ТУРИСТ СЕРВИЗ ХОЛДИНГ АД
Обща стойност: 1 50 0 00 ,00 лв. , от които 127 500 ,00 лв. европейско и 22 500 ,00
лв. национално съфинансиране.
Начало : 08.02.2021 г.
Край: 08.05.2021 г.