България - Солун -България

Вашата оценка

Турист Сервиз Холдинг АД оперира по регулярна линия България - Солун - България. Дните и часовете на тръгване от София, Пловдив, Пазарджик,Стара Загора,
Сливен, Ямбол, Благоевград, Плевен, Русе, Велико Търново и Варна до Атина можете да видите в долната таблица.


Mountain View